Tanoreksi – sykelig avhengighet av å sole seg (i solarium)

Til tross for at det er dokumentert over alle støvleskaft at overforbruk av solarium og soling gir økt risiko for dødelig føflekk kreft, vanlig hudkreft, rynker og pigmentflekker så er det fremdeles veldig vanlig, og sosialt akseptert, å gå i solarium. Mye tyder på at kampanjer og lovregler som forøker å endre dette ikke når frem til dem det gjelder og problemet er økende. Mye tyder på at det ikke bare er ønsket om å bli brun som er viktig, men at solingen gir en type opplevd velvær som også bidrar til å forsterke bruken, og å gjøre det vanskelig å slutte. Dette begynner å likende de problemene andre kan ha med røking, pengespill på nettet og spiseforstyrrelser.

Mye tyder på at soling utløser ”velvær hormoner” i hjernen, såkalte endorfiner, som er med på å gi denne avhengigheten. Amerikanske forskere har undersøkt 421 college studenter med en spørreskjema undersøkelse, og finner at mer en 30% av solariumsbrukerne kan ha en form for avhengighetssykdom- tanoreksi. Ved å diagnostisere dette som sykdom ser man for seg at man lettere kan bruke vitenskapelige kvalitetssikrete metoder for å hjelpe disse ut av sin avhengighet. Det gjenstår å se om hva som kommer ut av dette, en god start hadde vært å forby solarier for ungdom under 18 år, slik man gjør i mange andre land.

Kilde: Mosher et al Archives of Dermatology, April 2010.