Er det trygt å bli gravid når man tar biologiske legemiddel mot psoriasis?

Ettersom flere og flere kvinner i fertil alder med psoriasis får biologiske legemidler, kommer oftere spørsmålet opp: Kan jeg bli gravid, eller må vi ta en pause i behandlingen for å bli gravid? Dette er vanskelig å besvare på en god måte av flere grunner.

Biologiske legemiddel, (TNF-alfa hemmere som Benepali® eller Humira®, eller IL12/23 agonisten Stelara® eller IL17 hemmeren Cosentyx®) har en struktur som gjør at de i utgangspunktet ikke er mistenkt å være direkte fosterskadelige ( teratogene), men det gjør ikke at de automatisk er trygge, de kan ha effekter som ikke er kjent av negativ art, dette oppstår litt sent ut i graviditet (da misdannelse ikke lengre oppstår).

Det foreligger en underliggende risiko for at det oppstår misdannelse av TNF-alfa hemmere (store eller små ) i ca 2.5 % av alle svangerskap- altså hos de som er friske. Den engelske forskeren Pottinger og medarbeidere har nylig publisert en gjennomgang, som viser at det kan være en litt, men ikke målt ”signifikant” økt risiko, for dem som tar biologiske legemiddel, men at denne i så fall er liten, og at studiene som viser dette, er så små at man ikke kan trekke noen sikker konklusjon. Man kan altså ikke være sikker. Det er jo lite i verden som er 100% sikkert, men den lille tvil vil for mange innebære at man bør om mulig ta en pause fra det biologiske legemiddel. For de som blir gravide uplanlagt er det ikke automatisk nødvendig å ta abort, da det er rimelig godt undersøkt at disse legemidlene først går over fra mor via morkake til foster 10-12 uker ut i graviditeten, men denne problemstilling må drøftes med lege. Alle pasienter er unike, og kan ha svært ulike forløp av sykdom, som må inkluderes i individuelle vurdering av pasient og lege sammen.

Kilde: Pottinger et al Br J Dermatol 2018, 95-102, www.medicinesinpregnansy.org