Huddoktor Claus Lutzow-Holm

Om Huddoktoren

Huddoktor Claus Lutzow-Holm har 25 års erfaring i behandling av hudsykdommer fra sykehus og fra privatpraksis. Har drevet fulltidspraksis i Oslo siden 2005. 
Han studerte medisin i Tyskland og i Oslo, og fikk sin spesialistutdannelse ved Hudavdelingen ved Rikshospitalet i 1985-89, og var også 6 mnd ved Revmatismesykehuset i Oslo. Fra 1990-1995 tok han den medisinske dr.grad. ved Universitetet i Oslo, støttet av Den Norsk Kreftforening med et arbeide som undersøkte effekt av Vitamin D og A på huden.

Dr. Lutzow-Holm var  fra 1997 seksjonsoverlege ved Norges største poliklinikk for hudsykdommer ved Ullevål Universitetssykehus, og har også ledet avdelingen. I 2003-2004 arbeidet han i 15 mnd som overlege og universitetsslærer på Hudavdelingen på Rikshospitalet.
Han har skrevet mer enn 20 vitenskaplige artikler, og vært brukt mye til å holde foredrag og populærvitenskaplig formidling av tema som omhandler hud og hudsykdommer innad faglig og i media. Klikk her for å søke i publikasjonene (søkeord: ‘lutzow-holm c’)

Han har ledet spesialforeningen for hudsykdommer i legeforeningen (Norsk Dermatologisk Selskap) og har flere nasjonale tillitsverv bl.a. i Norges Astma og Allergiforbund. Han har i mer 15 år hatt deltidsarbeide som privatpraktiserende spesialist ved bl.a . Hudklinikken i Operapassasjen, hos Dr. Tor Langeland, og Dr. Astri Granholt. 

Anne Lise Helgesen, Ph.D,  startet hos oss 1. november 2011 og arbeider deltid ved Huddoktoren. Hun har lang erfaring fra Rikshospitalet og tidligere som hudspesialist ved Nesbru Legesenter. Hun har også driftsavtale med Helse Sør Øst.

Theresa Løvold Berents Ph.D er spesialist i hudsykdommer fra hudavdelingen Oslo universitetssykehus.  Spesialkompetanse innenfor allergologi. Bred erfaring med utredning og behandling av hudsykdommer.

Kort CV.

Cand med Oslo 1999. PhD 2017. Spesialistutdanning ved Oslo universitetssykehus. Spesialist i hud-og veneriske sykdommer 2011. Kompetanseområde i allergologi 2020. 

Avtalespesialist Helse Sær-Øst fra 2024. Arbeider ved Huddoktoren i en 40% stilling. Ellers ved OUS, hudavdelingen og Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO).