Pityriasis versicolor

Pityriasis_versicolor

Hva er pityriasis versicolor?
Pityriasis versicolor (tinea versicolor) er en sopp – utløst tilstand med flekkvise, lett flassende
hudforandringer som forekommer fortrinnsvis på overkroppen, armer og hals. Flekkene
skiller seg ut fra den normale hud idet de er litt lysere eller mørkere i farge. Karakteristisk blir
flekkene lysere enn resten av huden ved soling. Som oftest er hudforandringene kun
kosmetisk skjemmende. En sjelden gang kan det oppstå kløe. Tilstanden er vanligere om
sommeren og i varmt og fuktig klima. Tilstanden er helt ufarlig, og er ikke smittsom. Hos
enkelte kan den være vanskelig å bli helt kvitt.

Hudlegen vil kunne bekrefte diagnosen ved å undersøke litt flass fra huden i mikroskop.

Hvem får pityriasis versicolor?
Som oftest sees forandringene hos unge voksne, og ved hyppig dusjing og mye svetting. Noe
hyppigere hos idrettsutøvere.

Hvorfor får vi pityriasis versicolor?
Svette og talgsekresjon fører til at noen av hudens normalt forekommende sopparter formerer seg.

Hvordan behandles pityriasis versicolor?
Som oftest brukes behandling kun med soppdrepende krem eller sjampo. Fungoral ® sjampo
eller krem ,eller Lamisil ®/Terbinafin krem i 14 dager er ofte brukt. Tablettbehandling med
Fungoral er unntaksvis mulig, når plagene er uttalte eller over flere sesonger. Ved bruk av
sjampo er det viktig å sjamponere inn hele overkroppen i 5 minutter hver dag i 14 dager.

Forsvinner hudforandringene like etter behandlingen?
Nei. Det er viktig å vite at det ofte tar flere måneder før huden får normal farge igjen, da
avflasset hud må danne nytt pigment. Normalisering av farge går raskere etter litt sollys, eller
etter litt solarium i 1-2 mnd.

Er kontroll nødvendig?
Kontroll blir vanligvis ikke avtalt. Siden en del får „tilbakefall“ etter en stund, kan det bli
aktuelt med ny behandling. Noen bruker en soppdrepende sjampo forbyggende, f.eks. x 1 pr
uke i 2-3 måneder.