Protopic® er neppe kreftfremkallende

Protopic ® (tacrolimus) og Elidel ® (pimecrolimus) er legemidler som hovedsakelig brukes til å behandle eksem, både hos barn og voksne. De virker ved å regulere immunceller som er involvert i betennelsen i huden ved disse plagsomme eksemene. De har en fordel fremfor kortisonprodukter ved at de ikke kan fortynne huden, selv ved lang tids bruk. Produktenes virkningsmekanisme på immunceller innebærer at man har hatt en teoretisk usikkerhet om de kan være svakt kreftfremkallende ved langstidsbruk, særlig brukt på solutsatt hud.

Nå har en engelsk forsker vurdert et stort antall rapporter om virkinger og bivirkninger etter snart 14 års bruk av Protopic ® over hele verden. Konklusjonen er at man ikke har påvist noen sannsynlig kreftfremkallende effekt , og at midlene kan brukes trygt. Dette er en god nyhet for de som har vært usikre på bruken. Særlig ved kroniske eksemtilstander er disse midlene ofte gode hjelpemidler for å kontrollere sykdommen.

Kilde: British Journal of Dermatology 2007:157