Solarier forbudt i Australia – gratulerer!

Ettersom det er vel etablerte studer som viser at solariebruk øker risikoen for alle typer hudkreft, inklusive den farligste, føflekkkreft, har mange land sakte med sikkert etablert lovverk for å redusere bruken. De fleste land, inkl. Norge har nå solarieforbund for barn og ungdom, men uten makt bak. Fremskrittspartiet støtter solarieindustrien. Men det er Australia som nok en gang er et foregangsland når det gjelder tiltak for forhindre hudkreft. Nå har politikerne en delstat South Australia tatt skrittet fullt ut: Solarier blir 100% forbudt, og man håper at andre delstater følger etter. Australia har meget høy kreftforekomst, befolket hovedsaklig av bleke europeere, og med meget solrikt klima.

Kilde: Cancer Council Australia 2013 on Google