Aldara ® krem hjelper mot solskadet hud (solare keratoser)

Solare keratoser er flekkvise celleskader i huden som oftest arter seg som litt ruglete tørr, lett flassende hudområder. De er mest i ansiktet, og på kroppen der vi har fått sol i mange tiår. Disse flekkene er i seg selv ikke farlige, men de oppfattes som skjemmende, og et mindretall av dem kan utviklet seg til hudkreft, og bør derfor behandles. Fordi mange mennesker er plaget, og ofte har mange flekker, kan det være en utfordring å behandle disse effektivt. Vanlig behandlig er å forta en lett forfrysning av området, som gir en reparasjon.

Aldara ® krem inneholder et spennende stoff som stimulerer kroppens eget forsvar mot ulike celleskadetrusler, og blir i dag økende brukt både til behandling av solskader og mildere former for hudkreft (basaliom). Behandlingen kan være ganske plagsom, da man skal smøre seg daglig over tid, og det oppstår sår i huden. Nå har amerikanske forskere forsøkt å bruke Aldara ® kun en gang pr uke i 26 uker på solare keratoser, og de fleste pasientene ble bedre av denne behandlingen, uten at de hadde nevneverdige bivirkninger. Det gjenstår å se om den ”snille” behandlingen er effektiv nok, eller om det likevel er bedre å behandle litt mer aggresivt over en kortere tidsrom. Det mest spennende med Aldara ® er kremens evne til å reparere celleskader som ikke er blitt synlig, mao virke forebyggende. Her er det mye spennende forskning å se frem til i årene som kommer.

Kilde: Lebwohl et al. Journal of American Academy of Dermatology, January 2009