Pasienter bruker svært lite av de kremene vi foreskriver

Legemidler i form av kremer, salver og oppløsninger som skal brukes direkte på huden er en viktig del av behandlingen av mange hudsykdommer. Tidligere forskning viser at det ofte brukes for liten mengde legemiddel, for sjeldent, smøringen avsluttes for tidlig, og at legens råd ofte ikke følges. Årsakene kan være mange: noen glemmer, kremen kan være ”grisete”, man har liten tro på behandling eller redd for bivirkninger.

Danske hudleger har nå sett på dette problemet i en ny studie der man regnet ut hvor mye krem hver pasient burde ha brukt i forhold til sykdommens utbredelse, og deretter samlet inne kremtubene, slik at man kunne se hvor mye som ble brukt i realiteten. Studien ble utført blant 17 pasienter – og kun en (1) ! av disse bruke den mengde som var estimert nødvendig. To pasienter hentet aldri ut resepten fra apoteket og i gjennomsnitt brukt pasientene 1/3 av den foreskrevne mengde de skulle.

Konklusjon: Det som sies og det som skjer i virkeligheten er to ting, og vi må ta for gitt at en forskrevet krem ofte brukes på en annen måte en vi tror. Studien er for liten til at man kan være altfor bombastisk i konklusjon, men jeg tror vi oftere kan spørre: Hvor mye av kremen er egentlig brukt?

Kilde: Storm et al. Journal of American Academy of Dermatology, Desember 2008