Atopisk eksem hos voksnes kan behandles med Methotrexate eller Imurel

Eksempasienten som forsetter å ha eksemplager som voksne er en relativt liten, men meget plaget gruppe, med mye eksem og kløe. Det er ofte ikke tiltrekkelig å behandle med kortisonproduker og lysbehandling, og det har hittil ikke vært gjort gode studier som kan rettlede oss i hvilke legemidler som kan være til nytte hos denne gruppen.

Nå har hollandske forskere med Schram i spinne gjennomført en randomisert studie der 42 pasienter ble fordelt til to gruppen og behandlet med enten Methotrexate eller Imurel i 12 uker, og så fulgt i 12 uker til. Resultatene viste at begge legemidler ført til en reduksjon på ca.40%, og at ingen fikk alvorlige bivirkninger i denne perioden.

Studien bør følges opp for se på effekter og bivirkninger over lengre tid, men er en viktig studie som basis for å behandle de pasientene som virkelig trenger det på en trygg måte.

Kilde: Schram ME et al : J Allergy Clin Immunol 2011;128:353