Basaliom

Basaliom

Huddoktoren informerer om:

BASALIOM (basalcellekreft)

oppdatert 04.12.20

Hva er basaliom?

Basaliom er den vanligste form for hudkreft.  Det er en kreftform som særdeles sjeldent sprer seg til andre steder i kroppen. Den er derfor ikke farlig for liv og helse på samme måte som mange andre typer kreft, og betegnelsen” snill hudkreft” er derfor ikke direkte ulogisk.  Likevel må svulstene behandles, fordi de ellers vil vokse og skade huden der de vokser. Risiko for å få basaliom i løpet av livet er ca. 30 %. Tre fjerdedeler av all hudkreft er basaliomer.

Hvorfor får vi basaliom?

Langvarig soling, solariebruk og solforbrenning, er de viktigste årsaker til utvikling av basaliomer. Basaliomer oppstår hyppigst på solutsatte steder som ansikt og øvre del av kroppen, og noen personer er mer utsatt pga arvelig anlegg. Flere menn enn kvinner får basaliom. Risko for basaliom er også arvelig betinget.

Hvordan ser de ut?

Utseende varierer, men vanlige tegn kan være

  • Sår som ikke vil gro (etter en til to måneder)
  • Rødlig, sårlignende flekker med” svak” hud som vokser
  • Ujevn kul, svulst
  • Blødning i huden

Basaliomer vokser langsomt, sjelden mer enn 5 mm i utbredelse i året.

Hvordan foregår behandlingen?

Basaliomer kan fjernes med kirurgi, frysing, skraping (kyrretasje/diatermi), røntgenstråler eller fotodynamisk behandling (PDT) eller kremer: Imiquimod (Aldara).

Behandlingen som anbefales, vil være avhengig av svulstens størrelse, type, hvor den sitter og pasientens alder. Hvis kirurgi kan gi et godt kosmetisk resultat er det ofte en god behandling. Hudlegen må vurdere flere individuelle faktorer før optimal behandling anbefales. Svulsten kan kureres helt. Ca 5% av basaliomene er kompliserte i sitt vekstmønster og henvises til spesialister på sykehus.

Er kontroll nødvendig?

Oftest blir alle kreftceller fjernet ved den første behandlingen. Det kan forekomme tilbakefall, eller at ikke alt har blitt borte ved tidligere behandling, og det vil som oftest

kreve fornyet behandling. De som har hatt basaliom en gang, har noe økt risiko for å få flere, og bør følge med på hva som skjer i huden. Det kan derfor være aktuelt med kontroll hos lege, sjeldnere regelmessig, eller kontinuerlig hos hudlege. Behov for kontroll varierer og avtales derfor individuelt.

Hva kan gjøres for å unngå flere basaliomer?

Soling øker faren for nye krefttilfeller.  Regelmessig bruk av høy solfaktor (mer enn 30), hatt og klær ved sterk sol anbefales. Unngå spesielt for mye sol i ansiktet, som ofte har fått en høy soldose i løpet av mange år.

Hvor kan jeg lære mer på nettet?

www.bad.org.uk (Patient information)

© Claus Lützow – Holm og Anne Lise Helgesen Informasjon laget for bruk ved konsultasjon