Forskningsnytt Desember 2020

Forskningsnytt Desember 2020

OlumiantÒ: Nytt legemiddel mot moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne.

Vi har lenge savnet effektive og trygge medisiner for behandling av atopisk eksem, og fikk endelig våren 2020 det biologiske legemiddel Dupilimab (Dupixent Ò), som er en injeksjonsbehandling, og som kun foreskrives etter strenge nasjonale utvalgskriterier. Nå er det kommet et nytt preparat, Olumiant Ò (bariticinib), som har den fordel at det tas som en tablett, og ikke injeksjon. Olumiant Ò virker via en direkte effekt inne i celle-maskineriet, og det er flere lignende substanser som virker omtrent likt som er på vei inn i markedet. Det kalles Janus kinase hemmere, (JAC hemmere).  OlumiantÒ har allerede vært brukt i Norge mot leddgikt (revmatoid artritt) i ca. 3 år, så man har noe erfaring allerede.

Effekten mot atopisk eksem er god, og meget rask, men noe helbredelse er heller ikke her å forvente. Preparatet kan ha noe mer bivirkninger enn for eksempel dupilimab. Vanlige bivirkninger er fare for infeksjoner, økt blodfett (kolesterol), og blodpropp. Videre skal middelet ikke brukes av gravide.

Det er klart at det er kun de de med mest uttalt eksem som er kandidater for dette nye legemiddel, men et regelverk som skal sikre korrekt bruk er foreløpig ikke på plass. Men at denne gruppen av en helt ny type tabletter kommer til å bli endel av vår hverdag, med stadig bedre tilbud til en svært plaget pasientgruppe- det er sikkert, og er entydig en god nyhet.

Worm et al, JDDG. Minireview: 2020, DOI:10.1111/ddg.14175