Behandling av vorter er lite effektivt, men frysebehandling hjelper noen

Vanlige vorter på hender å føtter er vanlig både hos barn og voksne. De oppleves som plagsomme og forsvinner ofte av seg selv uten behandling. Men de kan være plagsomme, og behandlingen kan være langvarig, smertefull og ressurskrevende. Nå har engelske forskere gått igjennom det som finnes av vitenskap på feltet, foretatt en såkalt meta-analyse, dvs de har sett på hva andre har publisert. Konklusjonene er nedslående, det er kun behandling med salicylsyre og eller frysebehandling hos hudlege som hjelper, og kan må fryse kraftig for å få bedre effekt. Likevel vil knapt 50% bli bra . Slik frysing lar seg ikke gjennomføre hos barn, og selv voksne bør vurdere hvor tid og penger de skal bruke på legebehandling av vorter.

Kilde: Kwok CS et al. Br J Dermatol 2011: 165