Legemiddel mot hudkreft (typen T-cell –lyfom) hjelper mot Alzheimers sykdom?

Det finnes en sjelden hudsykdom, kutant T-celle lymfom, der legemiddelet Bexaroten har vært tatt i bruk i ca 10 år allerede. Dette er et A-vitamin-liknende stoff, et rexinoid, som kan ha effekt mot denne alvorlige sykdommen, og legemiddelet har en rekke bivirkninger, som er godt kjent. Nylig , i vinter ble det publisert en sensasjonell studie som viste at Bexaroten på dramatisk måte redusert de endringene man finner i hjerne hos pasienter med Alzheimers sykdom ( demens). Riktignok var dette hos mus – men det er allerede startet forsøk på mennesker, da Alzheimers sykdom er et så stort helseproblem at alle nyvinninger må undersøkes nærmere.

Kilde: Science 2012, publ online Feb 9, fra Håkan Mobackens ”whats new” mars 22, 2012