Behandling med Methotrexate (MTX)

Methotrexate

Hva er Methotrexate (MTX)?
MTX er en type cellegift (cytostatika) som benyttes i form av tabletter eller sprøyter mot ulike typer
sykdommer. Man har lang erfaring med bruk av MTX i lave doser bl.a. ved psoriasis og ved leddgikt.
MTX kan derfor være gunstig for pasienter med psoriasisleddgikt.

Hvor raskt virker Methotrexate?
Det tar som regel 3 til 8 uker før man får effekt av medisinen. Dersom du ikke har blitt betydelig bedre
etter 12 uker, vil legen din vurdere om behandlingen skal avsluttes, eller om dosen skal økes. Det er
vanlig å starte med 10 -17,5 mg (4-7 tabletter) pr. uke, som kan økes etter en tids behandling.

Hvordan brukes Methotrexate?
Tablettene (eller sprøyten) taes én gang i uken på en bestemt ukedag (ikke daglig som ved de fleste
andre medisiner). Ta MTX sammen med mat. Glemmer du å ta tabletten, kan du ta den innen 48 timer,
ellers bør du vente til neste dose. Du må aldri ta flere tabletter enn det legen din har bestemt.
De fleste bør ta tilskudd av Folsyre alle dager, unntatt MTX dagen, dvs. 6 dager pr uke. Dette virker
bl.a. mot kvalme.

Har behandlingen bivirkninger? Når søke lege?
De fleste pasienter får ingen plager av behandlingen, men noen kan bli litt kvalme, eller oppleve litt
tretthet den dagen de tar medisinen. Inntak av kaffe eller mørk sjokolade kan redusere kvaliteten hos ca 30%. Beskjedent hårtap kan forekomme, men sjeldent. MTX kan gi
bivirkninger fra benmarg, lever og mage. Det er derfor svært viktig at du følger opp kontrollene med
blodprøver slik det er avtalt.
Hvis du får en infeksjon med redusert allmenntilstand, hoste eller uvanlige blødninger i huden, bør du
oppsøke (fast)lege og fortelle at du bruker MTX.

Hvem skal ikke ta Methotrexate?
Gravide/ammende skal ikke ta MTX. NB! Etter avsluttet behandling må det gå 6 måneder før
eventuelt nytt svangerskap påbegynnes. Menn som tar MTX skal for sikkerhets skyld heller ikke bli
fedre før 3 mnd. etter avsluttet behandling. Pasienter med høyt alkoholforbruk, leversykdom,
nyresykdom, diabetes, overvekt eller magesår er oftest ikke egnet for MTX.

Opplys legen om dine faste medisiner.

Hvordan skal behandlingen kontrolleres med blodprøver? ( Skriv i kalender!)
Blodprøver (obligatorisk) tas hyppig i starten for å oppdage unormale reaksjoner på benmargen.
Blodprøvene bør tas 2-3 dager før planlagt tablettinntak.

Blodprøver tas:
2-3 dager før oppstart med MTX
2-3 dager før 2. dose
2-3 dager før 4. dose
2-3 dager før 6. dose (uke)
Senere hver 3 mnd. Legen gir beskjed om prøvene er avvikende.
Legekontroller avtales individuelt oftest etter ca 4-6 uker og etter 3 mnd.

MTX og andre medikamenter
En del legemidler bør ikke kombineres med Methotrexate, da det kan medføre økt risiko for
bivirkninger. Eksempel: Legemidler som inneholder acetyl-salicylsyre (for eksempel Dispril, Albyl,
Novid) betennelsesdempende medikamenter (f.eks. Naprosyn, Ibux, Brexidol, Orudis) noen
antibiotika (Trimetoprim – unngå dette helt), sulfonamider. Informer legen om alle medikamenter du tar.
Informer alltid om at du bruker Methotrexate ved nye legebesøk eller ved innleggelse på sykehus.

MTX og alkohol
Både MTX og alkohol kan skade leveren, og stoffene sammen kan være ugunstig. Begrens
alkoholbruken til et minimum, og fortell legen om ditt alkoholforbruk.

Methotrexate og vaksiner
I likhet med andre medisiner som demper immunforsvaret bør du ikke vaksineres med
“levende vaksiner, f.eks. MMR vaksine, polio (inaktivert poliovaksine kan gis), eller gul
feber. Du er anbefalt å vaksinere deg mot influensa årlig og eventuelt pneumokokker (Pneumovax).

Vaksiner er i stadig utvikling, slik at du bør sjekke ut med vaksine – eksperter angående
aktuelle råd for vaksinering.

Mer info på nettet: www.bad.uk / patient leaflets/ Methotrexate