Neglsoppbehandling

Neglsopp

Terbinafin (Lamisil) er et medikament som brukes mot soppinfeksjoner i hud, hår og negler.
Det finnes kopipreparater som heter terbinafin, og som skiller seg lite fra originalen.

Hvordan virker terbinafin tabletter?
Terbinafin virker direkte soppdrepende i hud og negler. Forskning viser at ca. 70-80 % av alle
pasienter som behandles blir bra.

Hvordan brukes terbinafin tabletter?
Vanlig dose til voksne er en tablett à 250 mg daglig og kan gjerne taes sammen med mat.
Soppinfeksjoner i huden vil vanligvis kureres med 1-2 ukers behandling, mens behandling av
soppinfeksjoner i hodebunnen oftest vil vare 4-6 uker eller lenger. Behandling av tånegler vil
vanligvis være 12 uker, eller mer.

Har terbinafin tabletter bivirkninger?
Terbinafin gir sjelden bivirkninger. Lett kvalme, hodepine og utslett kan forekomme hos noen
få pasienter (5-10 %). Hos noen meget få pasienter kan det oppstå forbigående endring av
smaksopplevelsen, og enda mer sjelden (en pasient pr.10. 000) er det rapport mer alvorlige
former for bivirkninger som f.eks. alvorlige former for utslett eller påvirkning av blodceller.
Terbinafin kan av og til påvirke andre medisiner, fortell legen om andre medisiner du tar!

Hvordan skal behandlingen kontrolleres?
Det er vanligvis ikke nødvendig å ta blodprøver. Ved behandling av sopp i huden er kontroller
sjelden nødvendig, unntak: hodebunnsopp. Ved behandling av negler vil neglene bli gradvis
bedre under og etter behandlingen avhengig av veksthastighet. Vanligvis vil tånegler
normaliseres langsomt i løpet av 6-12 mnd. Kontroll avtales individuelt, ofte kun hvis
pasienten selv ser at neglene ikke gradvis bedres.

Hva koster behandlingen?
1 mnd behandling med Terbinafin for sopp i negler koster ca. 424,– kr (2016) , og
behandlingstiden er vanligvis 3 mnd.