Blir likevel ikke psoriasis utløst av stress?

Mange med psoriasis har i mange år fått høre at psoriasis er en typisk psykosomatisk lidelse som kan utløses av stress. De som får psoriasis hver gang de skal til svigermor, men eller ikke har psoriasis kan bekreftet dette, men betyr det at dette er sant for andre, og at det gjelder mange?

Nå har israelske forskere sett ganske nøye på svært mye av den forskningen som er gjort , tilsammen 39 artikler publisert siste 50 år er gjennomgått, og konklusjon er at det ikke finnes god forskning som støtter påstanden om at psoriasis utløses eller forverres av stress. At dette kan forekomme i enkelttilfeller kan selvfølgelig likevel ikke utelukkes.

Men studien støtter min egen erfaring med at det kanskje er sannere at psoriasis naturlig nok derimot kan utløse stress og psykologisk ubehag. Men det er betydningsfullt poeng at de som har sykdommen ikke får høre av oss at stress gir psoriasis, og det er deres ”skyld” at de ikke klarer å unngå å bli stresset når de får nye utbrudd. Derfor er studien viktig.

Kilde: Snast et al, British Journal of Dermatology , mai 2018