Blir man veiledet eller desinformert om kortisonbruk på apotekene?

Bruk av salver og kremer som inneholder kortison er et vanskelig tema for både pasient og lege. Ettersom det det finnes ulike legemidler med ulike styrker av kortison, og fordi ulike steder på kroppen krever ulike produkter, må man ha kunnskap om hvordan man bruker midlene for god effekt – og sikkerhet. Mange får ofte forskjellig informasjon fra ulike leger, og møter også av og til apotekpersonale, som ”justerer” eller fraråder bruken slik legene har foreskrevet. Dette skaper usikkerhet og frustrasjon, og pasienter får ikke behandlet sine sykdommer optimalt. Det skapes også en reel kortisonangst, som ikke står i forhold til de farer man står overfor ved bruk. En ny fransk undersøkelse har sett på problemet, ved å spørre 50 spørsmål til 500 apotek, hvordan de gir råd om kortisonbruk hos barn med atopiske eksem. Svarene avdekket store kunnskapsmangler, bla. mente 25% at det er farligere å bruke kortisonkremer enn kortison tatt som tabletter.

80% mente rene fuktighetskremer uten noen aktiv legemiddel var bedre enn å bruke kortisonkremer. 53% gav råd om redusere bruken i forhold til legens forskrivning Dette er graverende feil, som medfører økte plager og sykelighet hos mange. Det finnes gode kunnskapsbaserte medisinske retningslinjer som er burde følges, de franske apoteks råd er sterkt avvikende fra disse. La oss håpe vi ikke har franske tilstander i Norge.

Kilde: Håkan Mobackes Whats new nr. 34 – artikkel i Acta Derm Venereol 2016,96:177-180