Botox – ikke bare fryd og gammen?

Å injisere nervegiften Botox i huden kal få rynkene til å forsvinne fordi det lammes muskler som medvirker til rynkene. Dette kan gjøres for eksempel mellom øynene for å forhindre det som kalles ”sinnarynkene”. Nå påpeker en amerikansk forsker, hudlegen David Becker, at dette paradoksalt kan føre til at andre muskler strammes, slik at det oppstår rynker på steder det ikke har vært rynker før! Mao – kanskje vinningen går opp i spinningen?
Kilde: Becker D, Journal of Cosmetic Dermatology 2010

Mister vi evnen til å utrykke sinne når Borox tar bort det synlige uttykket for det? En amerikansk studie tyder på at Botoxbrukere kan få redusert evnen til å uttrykke (sinte) følelser. Det ser ut som vårt uttrykk i ansiktet ikke bare viser våre følelser, men også er med på å utvikle følelsene i hjernen. Forskere i New York har publisert funn som kan tyde på dette. Når hjernen får mindre feedback fra huden, responderer den svakere i å uttrykke disse følelsene.
Dette høres kanskje fristende ut – gi din kone Botox, så blir hun snillere?
Kilde: Bernard et al. Emotions, June 2010

Botox behøver ikke være Botox. Det er mye Botox som selges via internett, ofte laget i Kina. En studie viser at disse produktene ikke har korrekt konsentrasjon av Botox, den kan være både for høy eller for lav, og den kan være laget på måter som innebærer risiko for infeksjoner i hjernen. Det er allerede rapportert bivirkninger av slike ”look-alike”.

Kilde: Håkan Mobacke refererer fra JAAD 2009, 149-50.