Depresjon, selvmordtanker og alvorlige kviser – ny kunnskap fra norsk forsker går verden rundt! Det er kvisene som går på humoret løs, ikke legemiddelet isotretinoin (Roaccutane)

Kviser ( akne) er en vanlig tilstand, som for mange ikke er så alvorlig, men for noen kan bli svært skjemmende og problematisk. Dette kan påvirke selvfølelsen, og for noen føre til depresjon. Det har i mange år vært knyttet mistanke til at legemiddelet isotretinoin (tidl. Roaccutane) brukt ved alvorlig akne kunne medføre depresjon, og til og med utløse selvmord.

Det er nylig utført en studie her i Norge, som har fått mye internasjonal oppmerksomhet. Den norske hudlegen Jon Anders Halvorsen, Rikshospitalet har sammen med norske og amerikanske kolleger publisert en studie som nettopp knytter alvorlig akne og depresjon sammen, men ikke som et resultat av behandling med isotretinoin. De viste bl.a. at selvmordtanker er hyppigere hos de med alvorlig akne. Denne studien sammen med en ny svensk studie, gir holdepunker for at man bør være oppmerksom på forekomsten av psykisk sykdom hos pasienter som har alvorlig akne, uavhengig av om de behandles med isotretinoin eller ikke.

Kilde: J Invest Dermatol, Sept 2010 (Epub ahead of print) : Halvorsen J A, Stern RS, Dalgard F, Thoresen M, Bjertness E, Lien L.