Dermatoporose – et økende problem

Osteoporose eller benskjørhet er et betydelig helseproblem, særlig blant eldre. Hudeksperten, professor JH Saurat i Geneve har nylig pekt på et tilsvarende problem i huden: Hos en stadig økende andel eldre i befolkningen får mange kroniske skader i huden med skjør, misfarget og uelastisk hud. Dette beskrives som dermato-porose, som er en ny betegnelse. Ved å sette ord på dette kan det bli mer oppmerksomhet rundt problemet, som ikke bare er kosmetisk, men som av og til medfører alvorlige underhudsblødninger som kan bli et betydelig medisinsk problem.

Kilde: Foredrag, EADV kongress ,Paris 25 September 2008.