Elveblest (urtikaria) – ny, god behandling på markedet

Ca 15% av oss vil i løpet av livet kunne få en kortere eller lengre episode av hudsykdommen elveblest, et vablete kløende utslett. Elveblest er alltid flyktig, men kan være veldig plagsomt, og selv om utslettet går over etter en tid uten behandling kan det være veldig plagsomt mens det pågår. Nå kommer det et nytt preparat på markedet i Norge, Xolair ® (omaluzimab), som er for de pasientene som ikke responderer på vanlig behandling med antihistaminer, eksempelvis Aerius ® (desloratadin).

Xolair er et antistoff mot immunglobulinet IgE, og har i flere år vært brukt til behandling av alvorlig astma, og det må gis som sprøyter med ukers mellomrom. Legemiddelet har vært forsøkt hos få norske pasienter ved elveblest, men i praksis har prisen og mangel på generell godkjenning gjort legemiddelet vanskelig å få. Det er først nå når Xolair blir registret i både EU og USA for bruk ved elveblest, at det kan blir virkelig tilgjengelig for de som trenger det.

Nå i mai vil det bli introdusert på et fagmøte i Oslo, og vi ser frem til å kunne hjelpe de få, men til dels svært plagede pasientene som trenger dette, bedre.

Kilde: Maurer M et al NEJM 2013 / godkjent FDA mars 2014