Ny behandling av psoriasis – slanking!

Frem til for 10-15 år siden ble psoriasis oppfattet som en hudsykdom, der noen fikk leddplager, men ellers var friske personer. Siste 15 år har det blitt fastslått at for de med moderat til alvorlig psoriasis er psoriasis en betennelsestilstand ikke bare i huden, – og at sykdommen dermed gir økt risiko for blant annet hjerte-karsykdommer og diabetes. Å redusere overvekt og fedme gir uansett helsegevinst, og det har vært kjent at det fedme og overvekt øker sjansen å få psoriasis, også røyking øker denne risiko.

Nå foreligger en ganske banebrytende undersøkes som viser at vektreduksjonen også virker direkte psoriasis-reduserende. Man delte 303 overvektige psoriasispasienter inn i to grupper, der den ene fikk kun råd om vektreduksjon og diet, mens den andre fikk en detaljert plan for hvordan de kunne oppnå vektreduksjon. Gruppen som fikk en detaljert plan fikk redusert sin psoriasis med 48%, mens kontrollgruppen kun fikk redusert psoriasisen med 25%. Studien varte i 20 uker, og i den beste gruppen klaret ca.30% en vektreduksjon på mer enn 5% av utgangsvekten.

I fettvev finnes hormonlignende substanser, som fremmer betennelsen i huden og i kroppen generelt, og dette hormonet hemmes ved vektreduksjon. Resultatet av vektreduksjon i denne studien kan sammenlignes med behandlinger som i dag brukes ved psoriasis, og effekten er da ganske imponerende, -da man jo også kan glede seg over de andre helseeffektene av vektreduksjon.

Kilde: Naldi et al : Br J Dermatology 2014 March, 173, 3,634-642