Er kløens mysterium avdekket?

Ca. 15 % av verdens befolkning er plaget med kløende hudsykdommer av en eller annen sort. Dette dempes med ulike midler, men det har manglet detaljert kunnskap om hvordan kløe formidles til hjernen via ryggmargen. Dermed har det vært vanskelig å forske frem legemidler med spesifikk effekt – der defekten oppstår i nervebanen fra hud til hjerne.

Nå har forskere i Maryland, USA funnet et nytt hormon, som er med å formidle kløen mellom nervecellene i ryggmargen. Som så ofte før er funnet gjort hos mus, navnet på hormonet er ikke lett å huske, Nppb – men det gir håp om lys i tunnelen: At det utvikles en blokkerende substans, som gir mindre bivirkninger enn det vi har i dag mot kløe.

Kilde: Hoon M et al Science online May 2013