Psoriasisbehandling ikke bare bra for huden – men også for hjertet!

Alvorlig psoriasis kan bety økt risiko for hjerte-kar sykdommer. Da ville det være hyggelig om man ikke bare blir bedre i huden når man tar tabletter ( Metotreksat) eller biologisk legemiddel (Enbrel/Humira/Stellara/Remicade) , men at også risiko for hjertesykdom synker.

Nå foreligger den første rapporten som tyder på at å behandle psoriasis av denne alvorligere type også gir en effekt på forekomst av kardiovakulær sykdom som hjertesykdom og hjerneslag. Dette er en stor danske undersøkelse, der man finner så mye som 50% risikoreduksjon. De som både fikk Metotreksat og biologisk middel så ut til å profitere mest. Dette er veldig hyggelig for alle de som tar disse medisinen. Men som all forskning bør funnene bekreftes i andre studier fra andre forskere, som er underveis, før vi kaller det en etablert sannhet.

Kilde: Ahlehoff O et al J Intern Med 2013:273 – snappet opp i Håkan Mobacken / What,s new.