Forskningsnytt April 2020

Covid-19: også huden kan bli berørt av viruset

 

Virusinfeksjoner er ofte ledsaget av utslett av ulik type, de fleste kjenner de typiske små blemmene ved herpes, og mange barnesykdommer har ganske typiske funn i huden, ofte på store deler av hudoverflaten. Til tross for at covid-19 er en meget «ung» sykdom, er det allerede beskrevet funn i huden assosiert til sykdommen. Noen av disse tegnene er uspesifikke, ergo ligner mye på utslett man kan se ved mange virussykdommer, andre er mer sjeldne, og kan i større grad sies å kanskje være «typiske» Covid-19. Dessverre er det intet hudutslett som dukker opp så tidlig i forløpet at det kan brukes til stille diagnose før andre tegn (feber, hoste, osv.). Denne spanske studien er basert på 375 tilfeller av Covid-19 pasienter, fra hele Spania, dødeligheten i gruppen var 1.9%. Det var 5 ulike utslett-mønstre, 47% hadde et flekkete/småknutet utslett på kroppen, noe mange virussykdommer gir, 19% hadde en frostbitt-lignende rødt/litt utslett på hender, noen med små likeartede blemmer (9%). 19% hadde elveblest-lignende utslett, men noen få ,6% hadde små betennelseslignende utslett i huden med tegn til små infarkter i huden. De med frostskade-lignende utslett var oftere yngre, ca. en tredjedel hadde kløe eller smerte. Varigheten av de ulike utslett var 5-12 dager. Studien har sin begrensning i at man ikke kan si hvor mange av alle Covid-19-syke som får utslett, da man ikke vet hvor mange som er smittet totalt. Man kan heller ikke si med sikkerhet når i sykdomsforløpet man skal forvente de ulike varianter, og om det har betydning for prognosen. Dette er en tidlig start i å kartlegg hvordan huden kan være med å gi informasjon om sykdommen og i beste fall gi økt forståelse av forløpet.

De mer uspesifikke tilfeller av urtikaria (elveblest) kan f.eks. oppstå pga. legemidler brukt i behandlingen. Men de fleste pasienter hadde bare en type utslett, noe som er ganske vanlig for virus: å kunne indusere ulike utslett hos forskjellige mennesker.

 

Galvan Casas C et al : Br J Dermatol 2020: doi:10.1111/BJD.1963