Dupixent oppdatert: 27. Januar 2022

Huddoktoren informerer om DUPIXENT (dupilumab) ved atopisk dermatitt
Claus Lützow-Holm, 11 Mai 2020

Hva er Dupixent (dupilumab)?

Dupixent en er helt ny behandling for moderat til alvorlig atopisk eksem som trenger behandling ut over salver, kremer og UV-behandling. Dupixent er et såkalt biologisk legemiddel, et rekombinert, humant, monoklonalt igG4-antistoff som hemmer interlukin-4 og interleukin 13. Det betyr at det blokkerer signalsubstanser som bidrar til betennelsen (inflammasjonen) ved atopisk eksem.

Dupixent behandling er kostbart og underlagt såkalt H- resept ordningen. Det betyr at legene må forholde seg til nasjonale retningslinjer der kravene til hvem som skal kunne få Dupixent er definert. Pasientene vil ikke måtte betale egenandel for medisinene hvis kriteriene er oppfylt.

 

Hvor raskt virker Dupixent?

Det tar som regel kun få uker før man får begynnende effekt av medisinen. De fleste har god effekt mot kløe (>50% reduksjon), og får bedre livskvalitet (2 av 3 får det mye bedre). Ca. 80% av pasientene opplever mer enn 50% bedring. Effekt på eksem i ansiktet kommer ofte til slutt, og det kan være rødme som ikke forsvinner helt. Mange blir mye bedre, men få vil si de føler seg helt friske, til tross for behandlingen. De fleste vil ha nytte av å fortsette å bruke kortisonkremer. Behandling vil kunne fortsette i lang tid.

 

Hvordan brukes Dupixent?

Du vil få opplæring i å sette sprøytene med Dupixent. Ved oppstart settes to sprøyter i underhuden (subkutant) a 300 mg (på legekontoret), senere hver 2. Uke (hver 14. dag) en sprøyte med 300 mg (selv). Oppfølgning av lege avtales fx etter 4 og 12 uker etter oppstart.

Man kan med fordel fortsette å bruke kortisonprodukter eller Protopic/ Elidel (kalcineurinhemmere) der dette er nødvendig for å få kontroll over sykdommen. Hos pasienter som ikke har fått tilstrekkelig effekt av Dupixent etter 16 uker vil vanligvis behandlingen avsluttes. Samme dose gis uavhengig av kroppsvekt. Det er vanlig å ta blodprøver før behandlingen og ca. hver 3 mnd. Oppbevares i kjøleskap, men kan være i romtemperatur mindre enn 25 grader – i maks 14 dager, dvs taes med på reise uten kjøleelement.

 

Har behandlingen bivirkninger?

De fleste pasienter får ingen eller lite plager av behandlingen. Det er rapportert at 20-30% av pasientene får en betennelse i slimhinnen i øynene (konjunktivitt) men de aller fleste kan fortsette med Dupixent til tross for dette. Dette kan behandles og eventuelt evalueres av øyelege ved behov. Reaksjon i huden der sprøyten settes er ikke uvanlig, men ufarlig, og mer sjeldent er hodepine og herpes rapportert. Les mer om Dupixent i felleskatalogen.

 

Hvem skal ikke ta Dupixent?

Gravide/ammende skal ikke ta Dupixent, men det foreligger ikke data som tyder på fosterskader av Dupixent. Fordi det er begrenset med data på dette område, bør bruken unngås i denne situasjonen. Ta dette opp med legen hvis det er aktuelt å bli gravid.

Dupixent er godkjent ned til 12 års alder.

 

Dupixent og andre medikamenter – OBS Astma

Dupixent kan bedre astma for dem som har det, men slutt ikke med andre astmamedisiner når du tar Dupixent. Informer alltid om at du bruker Dupixent ved nye legebesøk eller ved innleggelse på sykehus.

 

Dupixent og vaksiner

I likhet med andre biologiske legemidler kan du ta vanlige inaktiverte eller ikke-levende vaksiner. Du bør ikke vaksineres med “levende vaksiner, f.eks. MMR vaksine, polio (inaktivert poliovaksine kan gis), eller gul feber. Vaksiner er i stadig utvikling, slik at du bør sjekke ut med vaksine – eksperter angående aktuelle råd for spesielle vaksineringsbehov (reiser).

Hør episode 3 av podcasten “Huden snakker” for mer informasjon om temaet.