Forskningsnytt April 2022

Ny pille til behandling av alvorlig atopisk dermatitt i Norge: Cibinqo (abrocitinib)

Fra 15.mars er JAK-hemmeren Cibinqo© mulig å forskrive i Norge. Vi er glade for å få tilgjengelig et tredje medikament for samme pasientgruppe, fra før har vi Dupixent © og Olumiant©. Cibinqo er underlagt samme strenge foreskriving, dvs diverse krav må være oppfylt for å få denne medisinen, det kan ikke skrives ut uten nasjonal godkjenning via hudlege.

Cibinqo er en JAK-hemmer (se Forskningsnytt Januar2022), med en litt annen profil enn Olumiant, som også er en JAK hemmer – og begge er tabletter. Det ser ut som Cibinqo kan virke bedre enn Olumiant for en del pasienter, men de som tar Olumiant med god effekt bør neppe bytte uten videre. Bivirkningsprofilene er ganske like, kanskje litt mer kvalme og akne ved Cibinqo. Ved begge er infeksjoner, herpes og tromboser relativt sjeldne rapporterte bivirkninger, og de skal ikke gis til jenter som kan bli gravide. Det er svært bra det kommer nye legemidler med potensiale til å hjelpe flere, og som vi også kan bytte til hvis de andre midlene vi har viser lite effekt, eller bivirkninger vi må unngå. Flere får god hjelp, og det er flere andre nye legemidler som også lover nye og bedre medisiner til en plaget gruppe pasienter. Mer konkurranse vil gi lavere priser, og flere får tilgang til disse nye og effektive medisinene.

Bieber et al NEJM 2021: 384:1101-12