Forskningsnytt Desember 2023

Forskningsnytt desember 2023

KI (kunstig intelligens) er nyttig for å oppdage den farligste hudkreften -malignt melanom.

Vi kan ikke være lei av å lese om KI ennå, dette må vi forholde oss til fordi det er enormt potensiale for å bli brukt til gode formål, dessverre også det motsatte. De gode nyheter først:

Tyske forskere brukte CNN (convolutional neural network) til å diagnostiere melanom og godartede føflekker, dette er noe av det vanskeligste, og mest betydningsfulle, hudleger må jobbe med hver dag. 228 suspekte føflekker ble analysert, av disse var i virkeligheten 190 normale, ufarlig føflekker, resten melanomer. 22 hudleger med varierende erfaring deltok, og undersøkte «føflekkene» på vanlig måte. Ved bruk av CNN maskinene ble 83% av melanomer diagnostisert, mens hudlegene uten CNN klarte bare 74%. Ut over dette førte CNN til at mange færre godartede føflekker ble fjernet, da CNN også hjalp til med å redusere antall «tvilsomme» føflekker, som hudlegen uten CNN vil ha fjernet (for å ikke overse melanomer). Nesten 20 % færre godartede føflekker ble fjernet.

Studien viser at menneske +maskin kan være bedre enn bare menneske, og bedre enn bare maskin. Alle KI systemer kan ha svakheter som gjør dem farlige, hvis de ikke er gode nok, eller er laget med dårlige hensikter. Derfor er det mye vi må passe på før vi jubler for høyt over slike gode resultater – de må etterprøves, utvikles, reguleres og være underlagt stor grad av kritisk analyse. Klarer vi alt dette?

 

Winkler et al. JAMA Dermatology 2023, 159, 621