Forskningsnytt Januar 2022

Hvordan virker de nye JAK (Jansus kinase) -hemmerne på hudsykdommer?

En helt ny legemiddeltype er på vei inn i behandling av store sykdomsgrupper som atopisk eksem, psoriasis, vitiligo og flere andre sykdommer, ikke bare i huden. I Norge i dag blir stadig flere behandlet med bariticinib (Olumiant) mot atopisk eksem, og det er lignende preparater på vei. Vanskelige forkortelser og fagspråk utfordrer oss når vi skal forsøke å forklare både virkninger og bivirkninger ved bruk av disse tablettene.

Med bakgrunn i en ny artikkel skrevet av tyske forskere gjør jeg et forsøk. Disse kroniske hudsykdommene er litt ulike betennelser i huden, og ved betennelser er det for mange signalstoffer (interleukiner) som aktiverer ulike immunceller. Disse signalstoffene blir hemmet av Jak -hemmerne, ved at gener inne i cellene blir hemmet via en mekanisme der JAK hemmerene blokkerer proteiner som gir signaler nettopp fra utsiden av cellene, slik at signalstoff-genene inne i cellene skrus ned (demper betennelsen). Ved å bruke litt forskjellige JAK hemmere, så oppstår litt forskjellig type hemming – som korresponderer til nettopp de ulike mønstrene av økte signalstoffer ved de ulike hudsykdommene. Vi kan si at JAK hemmere er litt ulike noter til musikk som et lite kammerorkester med fire ulike instrumenter skal spille. De ulike «instrumentene» er JAK1, JAK2, JAK3 og TYK, som påvirkes i ulik grad av hver enkelt JAK-hemmer. Ulik musikk oppstår – med ulik effekt. Disse 4 proteinene blir påvirket i ulike kombinasjoner, som medfører mange kombinasjoner av effekter. Det forklarer at det er mulig å «treffe» ganske ulike betennelse- sykdommer, både i hud, eller f.eks. ledd.

Fordi JAK-hemmerne ikke utelukkende påvirker de signalstoffer som er økt med de ulike sykdommene, så vil det også oppstå noen bivirkninger, altså negativ påvirkning av vanlige funksjoner i kroppen. Heldigvis har man funne frem til JAK-hemmere som i ganske liten grad har negative effekter.  Det jobbes stadig med nye molekyler der nettopp balansen mellom god effekt og lite bieffekt er maksimal. Se opp for alle de nye substansene som alle har navn som slutter på -citinib.

Foreløpig har vi søsknene Bari-, Upad-, og Abro, alle citinib´er som har spennende effekter.

Mye skjer, her foregår intens forskning som vil gi praktiske konsekvenser de neste årene.

 

Klein B, et al 2022: Mini-Review JAK- inhibitorer, JDDG  1610, 2021