Forskningsnytt Juni 2020

COVID-19 – er det økt fare for å bli alvorlig syk for psoriasispasienter som tar biologiske legemiddel enn andre?
Pasienter med uttalt psoriasissykdom har de siste 15 årene vært behandlet med såkalte biologiske legemiddel, som er sprøytebaserte molekyler som blokkerer eller demper uønskede immunreaksjon i huden, og slik har god effekt mot psoriasis, eller andre betennelsessykdommer som f.eks. leddgikt, eller kroniske betennelser i tarmen. Disse medikamentene har ofte god effekt og har sjelden alvorlige bivirkninger, men kan bl.a. gi en øket risiko for infeksjoner. Mange har lurt på om de som tar slike legemidler er spesielt utsatt for å bli alvorlig COVID-19 syke, og at de derfor bør slutte med sine biologiske legemidler. Dette er blitt frarådet da man ut fra virkningen ikke har forventet en slik risiko. Nå har italienske forskere publisert en studie som bekrefter våre råd om at det IKKE er grunn til å slutte med biologisk legemiddel pga. COVID-19 pandemien. De har undersøkt data fra 5206 psoriasispasienter som blir behandlet med de ulike biologiske legemiddel i Nord-Italia, og finner da 7 pasienter som ble innlagt på sykehus, og ingen av disse døde. Seks pasienter hadde andre sykdommer enn psoriasis som økte risiko for COVID-19, en 37 år gammel mann hadde ingen slik risiko, men ble utskrevet etter en dag på sykehus. Studien har metodiske mangler, men tyder på at det ikke foreligger økt dødelighet pga. COVID-19 i gruppen som får biologiske legemiddel.

Gisondi et al. Br J Dermatology Early View, publisert 28.April 2020