Fotodynamisk behandling (PDT) av hudkreft – Før behandling

Fotodynamisk behandling (1)

Hva er PDT?
Fotodynamisk behandling (PDT) er en behandlingsform som innebærer at uønskede syke
celler i huden fjernes ved en fotokjemisk prosess, som skåner de friske cellene. Det blir påført
Metvix ® krem på huden, som de syke cellene absorberer. Etter 3 timer blir huden belyst, og
da oppstår en selektiv skade, noe som er metodens første fortrinn: det oppstår lite arrdannelse.

Hvilke hudsykdommer behandles med PDT?
PDT kan brukes på noen typer” snill” hudkreft (basaliom), og på potensielle forstadier til
hudkreft (celleskader -solare keratoser).

Hvorfor velges denne behandlingen?
PDT velges etter en kompleks vurdering av denne behandlingen opp mot alternative metoder:
(kirurgi, kryokirurgi, kyrretasje, Aldara® krem, strålebehandling mv). PDT er godt egnet til å
brukes der hvor andre metoder er lite egnet pga fare for dårlig kosmetisk resultat, men er
mindre egnet på hudområder der det kan være vanskelig å følge med på om behandlingen er
effektiv. Metoden brukes ikke hvis andre metoder vurderes å være bedre for deg.

Blir alle kvitt hudkreften/celleskadene?
Som med de fleste metoder er det ikke alle som responderer 100%, men det er gode resultater
med opp til ca. 80% effekt. Manglende 100% effekt fanges opp ved kontroller.

Sett av dagen til behandlingen – selv om du bare er hos oss 2 x 30 minutter!
PDT utføres ved at hudlegen setter lokalbedøvelse, og fjerner åpenbart sykt vev, som ofte
sendes til undersøkelse, særlig ved mistanke om basaliom. Deretter påføres et tynt lag
Metvix® krem, og såret dekkes med bandasje. Deretter må man vente i 3 timer. Du kan da
gjerne forlate oss – de fleste vil ikke ha problemer å utføre vanlige oppgaver på jobb eller
hjemme. Ca. 3 timer etterpå blir bandasjen og kremen fjernet, og feltet belyses ca. 10
minutter med et spesielt lys som ikke påvirker normal hud.

Bivirkninger:
De fleste opplever et varierende stikkende lett ubehag under belysningen, mens ca 20% av
alle kan oppleve en ubehagelig smerte. Da kan belysning avbrytes og det gis lokalbedøvelse,
før man fortsetter, og avslutter behandlingen. Lettere smerter i 1.døgn etter beh. kan
behandles med vanlig smertestillende (Paracet).

Er en behandling nok?
Ved solskader er en behandling nok, ved basaliom er det ofte to beh. med 1-2 ukes intervall.

Hva skjer etter behandlingen?
Etter belysningen legges det på en bandasje, og den skal skiftes etter råd fra personalet. Det
vil oppstå et sår som skal gro som andre sår, det kan ta fra 1-3 uker, avhengig av størrelse på
lesjonen som ble behandlet osv. Råd om sårstell blir gitt av personalet.

Er det behov for oppfølgende kontroller?
Kontroll avtales individuelt. Solare keratoser vil pas. ofte selv kunne kontroller. Ved basaliom
er det enda viktigere å følge med om det oppstår nye sår i området, hvis ikke kontroll er avtalt