Håndeksem oppdatert: 27. Januar 2022

Handeksem

Hva er et eksem?
Et eksem er en betennelse (dermatitt) i den ytterste del av huden, som innebærer et kløende utslett
som kan være svært plagsomt. Eksemet kan skyldes arvelige faktorer, allergi, og ytre utløsende
faktorer (kontaktallergi) – ofte i et komplisert samspill- som vi ikke alltid klarer å kartlegge fullstendig.

Hvordan kan vi finne årsaken(e)?
Pas. selv vil ofte ha registrert forverrende årsaker, mye kan skyldes en arvelig ”barrierebrist i huden”,
og av og til kan vi gjøre testing som avdekker ytterligere årsaker.

Hvilke undersøkelser bør gjøres?
Det vil ofte være nyttig å gjennomføre en allergitesting mot mulige kontaktallergener, dvs en test som
kan påvise direkte om det er stoffer din hud er blitt allergiske mot- og som kan være årsak til det
aktuelle eksemet. Det er en såkalt” lappetest”, der det festes en” lapp” med ca 28 substanser på hudenog som avleses etter noen dager for å avdekke en mulig årsak (egen info, kontaktallergi). Av og til bør
det også gjøres en såkalt prikktest/blodprøver – som i større grad kartlegger en mer arvelig betinget
allergi. Håndeksemer utløses meget sjelden av inntak av spesielle matvarer, man kan bli verre av å ta i
f. eks fisk eller grønt.

Hvordan skal jeg behandle håndeksemet?
Et eksem vil svært ofte kunne bli mye bedre etter behandling med kortisonkremer eller de nyere
produktene Elidel® eller Protopic®, der prinsippet er å ”slå eksemet ned”, for så å behandle sjeldnere
med krem/salve for å holde eksemet i sjakk, f. eks behandles 2-3 g/uke . Det kan av og til oppstå
infeksjon i eksem, og det bør da behandles på andre måter i tillegg. Av og til vil vi anbefale
lysbehandling, og for noen er behandling med tabletter ( Toctino ®, se egen info) en mulighet.
Hyppig bruk av gode fuktighetskremer er helt nødvendig , samt bruk av hansker ved alt arbeid som
belaster hendene. ( Fuktighetkremer, egen info).

Blir eksemet noen gang bra?
De fleste som har håndeksem har en hud som har en redusert evne til å beskytte seg mot
irritasjon,(atopisk barrierebrist) og utslett vil ofte variere i intensitet, avhengig av livsfase og årstid.
Det er få som har det hele livet. For mange er en bedring av eksemet med 60-80 % en realistisk
målsetning, – og det kan bli helt borte av seg selv.

Har jeg noen rettigheter til å få refundert utgifter til behandlingen?
Egenandel på kortisonkremer på blåresept får man automatisk på apoteket.
Utgifter til fuktighetskremer kan refunderes med 90 % pr kalenderår, etter en egenandel på p.t. 1800
kr. pr år (2016). Det refunderes kun navngitt fuktighetskremer der det foreligger kvittering fra
Apotek, og legen må søke om dette til HELFO ( Bidragsordningen paragraf 5.22, se www.helfo.no ) ,
etter å ha fått alle nødvendige opplysninger om hvilke kremer du bruker, samt mengde brukt.
Hvis det er faktorer i yrket som er sikker årsak til eksem vil det være egne ordninger som
trygdekontoret kan informerer om.

Hør episode 4 av podkasten “Huden snakker” for mer informasjon om temaet.