Høyere risiko for å få føflekk kreft (malingt melanom) ved å gå i solarium enn å sole seg ute?

Det finnes god dokumentasjon på at bruk av solarier øker risko for ulike krefttyper i huden inkludert den farligste typen, føflekk-kreft. Til tross for dette, er det solen ute som for de fleste er den viktigste og største kilden til det UV-lyset som vi får for mye av når vi soler oss mye. Solarie-lyset består mest av den delen av UV lyset som gjør oss brune (UVA) , og mindre av det som gjør oss brent ( UVB). Nå viser en amerikansk undersøkelse, som tok for seg 1167 tilfeller av føflekkkreft, med en kontrollgruppe, at de faktoren som øket risiko var: antall solforbrenninger ute, bruk av solarium, hyppigheten i bruk av solarium og episoder med forbrenning i solarium.

Denne studien kan ikke nødvendigvis generaliseres til å gjelde alle, men støtter opp under de kloke valg som er gjort for begrense bruk av solarium, særlig for barn og ungdom.

Kilde: www.medscape.com: Minnesota Skin Health Study: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010:19;1557-68