Isotretinoin – vårt viktigste middel mot alvorlig akne -likevel ikke årsak til depresjon?

Få registrerte legemidler har over så mange år, (siden 1983), forårsaket så mye usikkerhet og bekymring rundt bruken, som isotretinoin. Dette er det eneste effektive middel mot alvorlig akne, og flere titalls millioner mennesker er behandlet med isotretinoin sist 35 år.

Isotretinoin er en a-vitaminlignende substans som har en svært god effekt på talgkjertlene, men som også er knyttet til en rekke opplevde bivirkninger i huden ,samt ekstrem fosterskadelighet mens kvinner er under behandling, men det er IKKE fosterskadelig for graviditeter ETTER kuren.

Det finnes ulike typer studier som viser sammenheng mellom bruk av isotretinon og, depresjon, og det har vært bekymring for om isotretinoin kan indusere selvmordstanker. Til tross for mange ulike rapporter og studier er det ingen som har klart å vise at det er en klar årsakssammenheng mellom legemiddelet og depresjon. Nå har amerikanske forskere foretatt en systematisk oppsummering av gode studier ( en meta-analyse) og har oppsummert 31 artikler om tema – for å konkludere: Kun i en av de 31 studiene som ble vurdert at man fant økt risiko for depresjon, i de andre studiene varierte det mellom ingen effekt, eller bedring av symptomer på depresjon ved bruk av legemiddelet.

Dette er samsvar med mine erfaringer over tredve år : Et overveiende flertall av pasienter som behandles med isotretinoin, og som også kan være deprimerte pga sin tilstand, har god effekt på både akne og psyke. Men det finnes noen få som blir deprimerte mens de tar isotretinoin – uten at det må være årsaken til depresjonen. Ergo må vi ta fatt i de problemene som dukker opp under behandlingen, uansett årsak, og også vurdere om isotretinoin kan være en årsak til psykiske symptomer for enkelte pasienter. Men vi kan avkrefte at man skal forvente slike symptomer under kuren.

Kilde: Huang VC og Cheng Y-C JAAD Mars 2017