Kan Biola® Fra Tine som kosttilskudd til gravid mor forhindre atopisk eksem hos barnet?

Allerede for 10 år siden ble det publisert studier som tydet på at å gi mor såkalt probiotika i kosten under svangerskap og amming kan redusere risiko for at barnet får eksem, men andre studier kunne ikke bekrefte dette. Nå har norske forskere i Trondheim publisert en god studie som viser at Biola gitt under siste mnd. av svangerskap samt i 3 mnd etter fødsel til mor, ser ut til å redusere risikoen for eksem hos barnet ved 2 års alder. Det er mødrene som skal drikke Biola, ikke barna, de skal ammes etter vanlige anbefalinger. Til sammen 378 mødre fullførte undersøkelsen, halvparten fikk Biola og halvparten narremedisin (placebo).

Resultatene viste ca 50% redusert risiko for eksem, mens det ikke var signifikant reduksjon i forekomst av astma, eller av påvist allergi ved prikktest eller blodprøve. Effekten var størst der hvor det var lite allergi i familien fra før. Funnene er meget spennende, både fordi det åpner for å påvirke forekomst av eksem allerede før ! barnet er født, og fordi Biola er et uskyldig produkt mht til bivirkninger. Det er mye forskning som gjenstår, funnene bør kunne gjentaes i andre grupper før man kan gi generelle råd om dette. Men det skader neppe å prøve. 2-5 dl pr dag.

Kilde: CK Dotterud Br J Dermatology 63, 616-623