Fuktighestkremer forhindrer tilbakefall av atopisk dermatitt. Ikke bare kan man spare inn kortisonbruk ved å bruke enkelte fuktighetskremer, men de kan hindre at det blir tilbakefall.

Atopisk dermatitt er en plagsom sykdom der flere tiltak må iverkesettes. Ofte er det nødvendig å bruke kortisonkremer, eller kalcinevrinhemmere (Elidel® / Protopic® ), og de aller fleste har nytte av å bruke fuktighskremer i tillegg. Etter at det er vist at mange med eksem har en genetisk ”feil” i oppbygningen av huden som er med på å gjøre den tørr og sårbar for eksem, er det blitt enda mer fokus på dette: Kanskje man kan hindre effekten ved å re-etablere en fuktighet i huden som er mer som normalhud?

I en skandinavisk studie behandlet man først eksem med kortisonkremen Betnovat ® i 3 uker. De som da ble bra skulle enten forsette å bruke fuktighetskremen Canoderm ® 2 ganger daglig, eller ingenting. Det var 22 pasienter i hver gruppe. 1/3 av de som brukte Canoderm fikk tilbakefall, mens 2/3 fikk det når de ikke brukte noe. For de som bruke Canoderm tok det medant i snitt 180 dager til de fikk tilbakefall, de andre kun 30 dager før eksem var tilbake. Dette viser at enkelte fuktighetskremer kan direkte forhindre eksem, og i noen tilfeller erstatte legemidler med uønskede bivirkninger. Dette gjelder ikke alle fuktighetskremer, da noe ser ut til å kunne forverre situasjonen. Canoderm er registrert som legemiddel mot tørr hud , men er reseptfritt på norske apotek. De viktigst innholdsstoffene er karbamid og rapsolje.

Kilde: Wiren, K et al J Eur Acad Dermatol 2009, 23.