Lite matvareallergi ved atopisk eksem

Barnelege Bente Kvenshagen, Sykehuset i Østfold, har nylig tatt den medisinske dr.grad. Hun har i samarbeide med bl.a med overlege Ragnhild Halvorsen ved Rikshospitalet undersøkt mer enn 500 barn som ble fulgt opp i forhold til eksem og matvareallergi i to år. Etter to år hadde 18.6 % av barna atopisk eksem, og bare 15.8 % av disse hadde matvareallergi.

Disse funnene er viktige fordi de støtter mange spesialisters erfaring med at det er et mindretall av barna med eksem som er matvareallergiske, og at det ofte legges for stor fokus på mat og kompliserte eller direkte feilaktige dietter hos barn med eksem. Det er likevel viktig at man undersøker barna med hensyn til allergi, da de 15 % også er en gruppe man må ta seg spesielt av. I denne gruppen vil det ofte være barn som har store hudplager, og eventuelt astma i tillegg som også må behandles. Studien støtter den oppfatning at allergi kan være en del av problemet, men at det hos de aller fleste er hudplagene og ikke allergi som skal være mest i fokus.

Kilde: Dagens Medisin 20 august 2009