Bakterier på huden – nødvendig for god helse

Vi er godt kjent med at bakterier kan invadere kroppen via huden, og av og til skape problemer som sårinfeksjoner eller forverrer eksemer, eller i noen sjeldnere tifeller, føre til infeksjoner som går dypere i huden (erysipelas – ”rosen”), og en sjelden gang føre til riktig alvorlige infeksjoner som truer livet (nekrotiserende fasceitt – ”kjøttetende bakterier”).

Men – det er nå økende fokus på at bakteriene som er på huden også gir oss helse: Hos et vanlig menneske finnes mer enn 1000 ulike bakterier i huden, på ulike steder finnes ulike bakterier dette kan til dels forklare hvorfor vi har ulike hudsykdommer på forskjellige steder. I armhulene for eksempel, er det godt og varmt, der trives andre bakterier enn på underarmene hvor det er tørt, og litt ørkenaktig for bakteriene. Det er bl.a. vist at laboratoriemus – som vokser opp i omgivelser uten bakterier ikke trives, får små hjerter, og er ikke stand til å fordøye maten skikkelig.

Det ser ut som at ”slemme” bakterier, for eksempel den fryktede MRSA (meticillin resistente gule stafylokokker), kan være tilstede hos helt friske individer, men holdes i sjakk av andre bakterier, og derfor kun blir farlig om disse bakteriene forsvinner. Forskning med genetisk metoder supplerer nå mikrobiologisk forskning, det avdekkes stadig mer intrikat samspill og sammenhenger vi ikke har kjent til før.

Kilde: Dermatology Daily, AAD mai 2009.