Lysbehandling – ”sol i boks”

Lysbehandling

Hva er UVA- og UVB-lys?
Sollyset inneholder både synlig lys og ultrafiolett (UV) lys. Det finnes i dag lysrør som gir langbølget
ultrafiolett lys (UVA) eller kortbølget ultrafiolett lys (UVB), dels med helt spesielle bølgelengder.
UVB-behandling av slik type er medisinsk lysbehandling som gis av hudleger med spesiell
kompetanse på dette, det er slike stråler vi gir her. Vanlige solarier inneholder hovedsakelig UVAlys, som virker
mindre effektivt, og gir mer aldringskader (rynker og flekker) i huden.

Hvordan virker behandling med ultrafiolett lys?
UVA og UVB har ulike effekter, og virker på forskjellige nivåer i huden.
Generelt har behandlingen gunstig effekt på hudsykdommer med endringer i immunapparatet i huden.
Hvem får UVB-behandling?
Behandlingen brukes ved en rekke tilstander hvor immunapparatet er medvirkende: eksemtilstander,
psoriasis, og flere andre kroniske hudlidelser (vitiligo, kløe).

Hvordan foregår behandlingen?
Behandlingen skjer oftest 2-3 ganger pr. uke, men kan variere avhengig av diagnose, behandlingstype
og toleranse for sol. Etter hvert kan hyppigheten reduseres, når tilstanden bedrer seg. Varigheten av
hver behandling avgjøres av hvilken behandling som gis, og er vanligvis langsomt økende. Personalet
skal stille inn dosen for å sikre korrekt dose og dokumentasjon.
En behandlingsserie varer ofte 8-10 uker, eller lenger. Ofte vil det være ønskelig å kombinere
behandlingen med lokalmidler (f.eks. kortisonkremer) de første ukene. Smør kortison etter
lysbehandling, eller på dager du ikke får beh. med UVB, da lyset inaktiverer kortisonet.

Er forbehandling nødvendig?
Ved psoriasis i håndflater og fotsåler er det gunstigst at det fortykkede flasslaget i huden først er
redusert. Bruk gjerne Canoderm eller Locobase LPL 2-5 dager før oppstart. Ved infisert eksem skal
infeksjonen først være behandlet.
Smør eventuelle fuktighetskremer etter lysbehandling , ikke rett før.

Har behandlingen bivirkninger?
Bivirkninger av lysbehandling er de samme som ved vanlig soling:
Huden blir tørr, og hyppig bruk av fuktighetskremer/oljebad anbefales. Enkelte plages av varmen i
lyskabinene. Spesielt UVB kan gi solforbrenning ved for høy dose, som en derfor prøver å unngå. I
store doser (mange års behandling) er UV-lys kreftframkallende, på samme måte som store mengder
vanlig sollys. Litt forenklet kan man si at 6 ukers behandling hos oss tilsvarer 4-5 dager på
Kanariøyene med god sol.

Er kontroll nødvendig?
Det er vanlig med legekontroll etter ca. 6-10 ukers behandling. Videre tilsyn vurderes individuelt, men
ingen får UVB-behandling over tid uten tilsyn.

Kostnader
Lysbehandlingen koster 59,- kr pr gang(2023), men inngår i frikortbeløpet, så for noen blir det uten
egenandel etter hvert. Obligatoriske briller koster 75,- kr. Legekontroller koster kr 375,- (2023) og er
obligatoriske for alle som går til slik behandling – så behandlingen kan justeres for best mulig effekt.

Åpningstider for UVB behandling: (Alle dager stengt i vår lunsj mellom 11.30 og 12.00)
Alle hverdager dager åpent fra 07.30-15.45 , bortsett fra fredag til 14.30.