Malingt melanom – endelig er det medisiner som har noe effekt hvis spredning

Føflekk kreft er ikke så vanlig, ca 1300 personer får dette i Norge pr år. De aller fleste av disse helbredes når det maligne melanomet ( føflekk kreften) fjernes kirurgisk, men ca 20% kan få spredning til lymfeknuter, eller i verste fall; inn i kroppen til organer som lunge, skjelett og hjerne. Hvis dette skjer , er krefttypen svært vanskelig å behandle, også med cellegift, kirurgi eller røntgen stråler. De siste årene har det skjedd en revolusjon ved behandling av slik ”avansert” malignt melanom, der særlig to legemidler har vært i stor fokus, også i media, da man i Norge foreløpig ikke har tatt midlene i bruk.

De ene middelet, ipilumimab (Yervoy) er et middel som påvirker immunforsvaret, og det er vist at kanskje 30% av utvalget grupper av pasienter kan ha nytte av dette, og noe få, ca 15% ser ut til å kunne leve betydelig lenger. Det andre legemiddelet heter vemurafenib ( Zelboraf), og er et middel som virker med direkte mot kreftsvulsten, men som i hovedsak gir forbigående bedring, og få som lever reelt lengre med sykdommen.

Disse to midlene har gitt stort motivasjon for å fortsette å utvikle nye midler, og økt forståelse for mekanismene i denne uhyggelig kreftformen. Det bør kun være et tidspørsmål før norske myndigheter i større grad hører på fagfolkene og sørger for at norske pasienter også kan bli behandlet med disse svært kostbare medisinene.

Kilde: Chapman et al. New England Journal of Medicine 2011; Juni 5, 1-9.