Negler, psoriasis og sopp – hva skjerá?

Psoriasis er en hudsykdom som ganske ofte er ledsaget av endringer i neglene, oftere hos de som har psoriasisleddgikt, men også hos mange som har psoriasis kun i huden. Neglene blir vi ofte først oppmerksomme på når de ikke helt fungerer, og i livskvalitetsstudier slår det veldig negativt ut å ha psoriasis i særlig fingernegler, og dagliglivet blir vanskelig hvis man f.eks ikke lenger kan knappe opp knapper. Det kan være praktisk vanskelig å behandle neglpsoriasis, da salver og kremer trenger dårlig igjennom neglen, og at huden på fingrene kan bli overbehandlet med for eksempel kortisonkremer.

Italienske forskere med Simone i spissen har nylig testet ut tacrolimus ( Protopic), som er et middel mot eksem, og som fungerer bra på psoriasis hos en liten gruppe på 21 pasienter. Fordelen med Protopic, er at den påvirker huden rundt neglene svært lite. En av pasientene fikk en neglrotsbetennelse under studien, ellers var det lite bivirkninger. I en hollandsk studie ( Klaassen) undersøkte man hvor vanlig det er å ha soppinfeksjon i negler når man samtidig har psoriasis. Dette er viktig å vite da psoriasis i negler kan være vanskelig å skille fra sopp i negler, særlig på tærne, der soppinfeksjoner er vanlig, mens det er ganske så sjeldent med sopp i fingernegler.

De fant ut at ca. 20 % – 1 av 5 – som har psoriasis også har sopp i negler. Ved å behandle soppinfeksjonen kan neglen bli bedre, selv om psoriasisen innebære at de ikke nødvendigvis blir helt normale.

Kilde: Simone et al. JEADV 2013, 27: 1003 og Klaassen KMG et al. JEADV 2014,28:533