Ny A-vitamin analog har effekt ved alvorlig kronisk håndeksem.

Kronisk håndeksem kan være en svært plagsom tilstand, og kan være vanskelig å behandle effektivt med de midler vi i dag har til rådighet. Nylig er vist i flere forskingsrapporter at alitretinioin, en A-vitamin liknende substans kan være til hjelp, som tablettbehandling, til denne gruppen pasienter. Ca 50% av de som ble behandlet hadde god eller veldig god effekt. Preparatet kan gi en del mildere bivirkninger, men som kan oppleves plagsomme bl.a hodepine. Alitretinoin er registrert for bruk i Storbritannia, men er fortiden ikke tilgjengelig her i Norge. Hvis det fremlegges flere positive rapport er det håp om at preparatet også kan bli tilgjengelig her.

Kilde: British Journal of Dermatology 2008 :158:808-17.