Nye midler mot psoriasis blir stadig bedre

Behandling av alvorlige former for psoriasis har siste 10 årene blitt betydelige forbedret ved introduksjon av de såkalte biologisk legemidler. Dette er behandlig forbeholdt de med store plager, og det er legemidler som gis som injeksjoner, ikke ulik slik man behandler diabetes. Dog for psoriasis skal det kun settes sprøyter noen ganger i uken ,eller sjeldnere. Midlene har god effekt, og lite opplevde bivirkninger, men er svært dyre, og noe mer usikker bivirkningsprofil ved langstidsbruk, noe som jo oftest er aktuelt. For psoriasis brukes Enbrel®, Humira® og Remicade® ( kun på sykehus).

Nå er det kommet et fjerde middel, som heter Stelara® ( ustekinumab), som viser seg å ha svært god effekt for mange, og det kan etter hvert gis så sjeldent som hver 8 uke! En studie publisert denne uken viser bedre effekt enn Enbrel ®, og kan være aktuell for dem som ikke responderer så godt på Enbrel eller andre midler av samme type. Ettersom kostnaden for alle disse midlere er vært store, ca 130.000 kr pr år pr pasient ,er det kun de sykeste som er aktuelle for slik behandling, og strenge kriterier for sykdomsaktivitet må oppfylles. Men – nye midler er gode nyheter, det forskes aktivt, og kunnskapen gjør at stadig flere hjelpes på en god og trygg måte. Les mer under pasientinformasjon: Biologiske legemidler.

Kilde: New England Journal of Medicine January 12, 2010. Griffiths, CEM et al.