Proaktiv behandling av atopisk eksem med Protopic (tacrolimus)

Atopisk eksem (atopisk dermatitt, AD) er en meget vanlig hudsykdom hos barn, og slett ikke sjelden hos voksne, ofte da med et kronisk og uforutsigbart forløp. Sykdommen arter seg som kløende utslett på karakteristiske steder, der kløe og væsking fra huden dominerer sammen med tørr hud. Sykdommen kan ebbe ut hos mange barn, men det likevel mer enn 2% av den voksne befolkning som sliter med tilstanden. Sykdommen er kronisk ved at den kan vare i mnd og år, til tross for at mange blir bra over tid. Behandlingen består hovedsakelig av fuktightskremer, kortison kremer og, siste 6-7 år, de immun-modifiserende midlene Protopic (tacrolimus) og Elidel (pimecrolimus).

To nye europeiske multisenterstudier viser hvordan Protopic 0.1%, brukt proaktivt, dvs. etter at man har fått kontroll med utslettet ved 2 ganger daglig behandling, kan fortsette å få kontroll ved å smøre bare to ganger pr uke (1/7 del). Dette gir en betydelig bedre kontroll med sykdommen, mindre utbrudd, uten at man bruker mer av disse midlene. Studiene viser at hos 116 voksne med AD så kunne den proaktive behandling forsinke tiden til utbrudd til 142 dager mot bare 15 dager før nytt utbrudd i gruppen på 108 som fikk tradisjonell behandling med smøring kun ved utbrudd.

Ved AD hos barn fikk man liknende resultater – mye færre utbrudd når Protopic 0.03% ble brukt to ganger pr. uke etter utbrudd, enn om behandlet kun ved utbrudd. Det gjenstår å se om forskning kan vise at den totale sykdomsaktivitet over tid kan reduseres ved å behandle på denne på denne måte, men uansett vil proaktiv behandling kunne gi mange med eksem en ny og bedre måte å holde sykdommen i sjakk på.
Kilde: Thaci et al British Journal of Dermatology 2008: 159:1348-1356.
Wollenberg et al Allergy 2008: 63:742-750