Håndeksem – en oversett tilstand som endelig blir forsket på!

Å ha kronisk eksem på hendene med sår og sprekker og hud som ikke tåler de minste belastinger er en stor belasting og gir redusert livskvalitet for dem det gjelder. Ca 10 % av befolkningen har håndeksem til enhver tid. Både å finne ut hvilke faktorer som forverrer tilstanden, og å finne gode strategier for behandles sykdommen er vanskelig for både pasient og hudlege. Nå har internasjonale eksperter på eksem tatt fatt i dette, og publisert et forslag til klassifisering av tilstanden – og det en god start for å kunne gi bedre behandling.

416 pasienter fra 10 sentre i Europa ble klassifisert i 7 ulike grupper av eksem, og man fant karakteristika som kan være til nytte når man skal følge pasienter som får behandling over tid. De fleste pasientene hadde hatt eksem svært lenge, faktisk i snitt 39 år! Mer enn 65% hadde eksem hele tiden, dvs de hadde ikke perioder uten eksem. Hos ca. 60% kunne man påvise allergisk kontaktallergi (noe vi tester for hos våre pasienter), og hos ca. 50% av disse var det en allergi som betydde noe – man fant en faktor som det betydde noe å fjerne.

Dessverre er det langt frem når det gjelder å finne effektiv kurerende behandling. Behandlingen er fremdeles bygget på å forebygge irriterende substanser og kontakt med allergifremkallende objekter, samt de kjente gamle våpen: salver, kremer og stor tålmodighet.

Kilde: Diepgen TL og medarbeidere, British Journal of Dermatology, Online 24. april 2009