Psoriasis kan forverres ved halsbetennelse

Det har i mange år vært et stridstema om hvilke faktorer som kan forverre den i bunnen genetisk betingede sykdommen psoriasis, er det stress, legemidler, er det infeksjoner, eller er det annet man kan forutsi forverre psoriasis? Halsinfeksjoner med streptokokker har lenge vært en faktor vi har hatt kunnskap om, men det har vært motstridene undersøkelser, og sådd tvil om det virkelig er slik. Ettersom konsekvensen av dette kunne bli at man anbefaler å få fjernet tonsillene ( mandlene) for å unngå slike infeksjoner, for så å unngå psoriasis – så burde vi ha bedre data for å gi mer pålitelige råd. En islandsk forskergruppe tok nylig for seg problemet i en spørreskjema undersøkelse.: Av 275 pasienter med plakk-psoriasis ( stabil psoriasis på albuer og knær bla.), kun 42% fortelle om forverret psoriasis etter episoder av sår hals, og blant de med påviste streptokokkkinfeksjon var det 72% som fikk en forverret psoriasis. Av de som fikk fjernet mandlene kunne 49% fortelle om forbedringer. Selv om siste ord ikke er sagt i denne saken, så bør man vurdere å fjerne mandlene hvis en psoriasispasient plages med halsinfeksjoner , og særlig da får utbrudd av psoriasis.

Kilde: Thorleifdottir RH et al. Acta Derm Venerol 2016, 96,788-791