Urtikaria (elveblest)

Urtikaria (elveblest)

Hva er urtikaria?
Urtikaria er en tilstand med kløende, bleke eller rødlige vabler (forhøyninger) i huden. Disse
kan opptre hvor som helst på kroppen og flytter seg i løpet av noen timer.
Enkelte pasienter kan få hevelse rundt øynene, munnen og/eller i tungen (angioødem). Dette
er meget sjelden farlig, men skulle det oppstå pustevansker, må du kontakte lege raskt.
Urtikaria kan i noen tilfeller vedvare opptil måneder eller år, men vil oftest brenne ut av seg
selv. I de fleste tilfeller skyldes urtikaria en form for” selvangrep i kroppen”.

Hva skyldes urtikaria?
Man finner sjelden årsaken til kronisk urtikaria. Tilstanden utløses av bl.a. histamin som
frigjøres fra celler i huden. Infeksjoner, legemidler (f. eks. penicillin, betennelsesdempende
midler, acetyl-salicylsyre) og ulik mat kan i noen (sjeldne) tilfeller ha en viss betydning.
Enkelte pasienter får akutt urtikaria utløst av kulde, varme, trykk, sol, vann eller fysisk
anstrengelse.

Hvordan utredes urtikaria?
Diagnosen baseres først og fremst på pasientens sykehistorie. Allergitesting utføres i spesielle
situasjoner, og allergi er ikke en hyppig årsak.

Hvordan behandles urtikaria?
Antihistamintabletter/mikstur har vanligvis god effekt, men man må av og til prøve ulike
typer. Enkelte antihistaminer gir tretthet som bivirkning, og dette kan være en fordel ved sterk
kløe om natten. Man kan ifølge europeiske retningslinjer for behandling bruk opptil 4 ganger
vanlig dose av disse medikamentene (etter avtale med lege).

Lysbehandling i flere uker kan være lindrende for noen. Kortisontabletter kan brukes i
kortere perioder ved uttalte plager, hvis antihistaminer ikke har tilstrekkelig effekt, etter nøye
vurdering av lege.

Hos pasienter der 4 x vanlig dose antihistaminer ikke er tilstrekkelig kan det nye legemiddel
Xolaire® (omaluzimab) (sprøyter) vurderes. Det gis som injeksjoner 2 x150 mg sprøyte hver
4 uke. Etterhvert vil man se om effekten er så bra at man kan forlenge intervallene, eller
avslutte behandlingen. Man fortsetter å ta antihistaminer under behandlingen.
Bivirkninger kan være hodepine, eller reaksjoner i huden på innstikkstedet. Denne
behandlingen hjelper ikke hos alle, men ca. 40% svært god effekt, ca. 55% god effekt.
Dette er en meget kostbar medisin som koster ca. 5000 kr pr mnd., men den refunderes etter
blåreseptordningen.