Urtilkaria pigmentos (masteocytose)

Urtilkaria pigmentosa (masteocytose)

Hva er urtikaria pigmentosa (UP)
Urtikaria pigmentosa er en sjelden hudtilstand der det er for mange mastceller i huden, og er
den vanligste typen sykdom i gruppen som kalles masteoytose. Det oppstår brunlige
pigmentflekker eller fregner i huden, disse kan klø når man gnir på dem, da kan de likne det
som heter elveblest eller urtikaria, derav navnet. Starter ofte i ung voksenalder, og rammer
like mange av begge kjønn.

Hva skyldes urtikaria pigmentosa(UP)?
Man vet ikke sikkert hva som er årsaken. Man får økt antall mastceller i huden, eller meget
sjeldnere, også i andre organer. Tilstanden er lite arvelig.

Hvordan utredes urtikaria pigmentosa?
Diagnosen baseres først og fremst på pasientens sykehistorie og det legen finner i huden.
Diagnosen blir ofte bekreftet ved en liten vevsprøve fra huden. Man kan evt. supplere med en
blodprøve. Den kan vise om det er tegn til sykdom andre steder i kroppen enn i huden. Hvis
tryptase-verdien er normal, er det svært sjelden sykdom i indre organer.
(Det er svært sjelden med allergisk sjokk-liknende episoder, men det har forkommet f. eks
etter bie, eller vepsestikk).

Hva kan utløse plager ved tilstanden?
For noen kan legemidler som Albyl E, Paracet eller andre betennelseshemmende middel
utløse plager. Hos andre kan stress eller varme gi kløe.

Hvordan behandles urtikaria pigmentosa?
Selve sykdommen kan ikke helbredes, og ofte er ikke behandling nødvendig. Der hvor det
foreligger plager i huden kan man behandle med vanlige antihistamin tabletter.
Antihistamintabletter/mikstur (f. eks. Clarityn, Kestine, Telfast, Versal, Zyrtec, Aerius, Xyzal)
Lysbehandling (kortbølgete ultrafiolette stråler) er aktuelt om det er nødvendig. Mange har
lite plager av sykdommen utover det kosmetiske.

Andre former for mastocytose
Hos barn kan mastocytose komme med tiden som en liten farget knute i huden (mastocytom),
og de forsvinner så å si alltid før pubertet, men ikke alltid.
Systemisk mastocytose: mastceller i indre organer: søk spesiallitteratur: www.ecnm.net
Mastcelle leukemi: svært sjelden form for blodkreft, søk spesiallitteratur: www.ecnm.net
Mer info: www.bad.org.uk (Patient information)