Kontaktallergi hefte

Kontaktallergi hefte
Dette heftet er til deg som blir testet med lappe-prøver/standardserien for å påvise mulig kontakt-allergi mot ulike stoffer. Alle som blir testet bør lese den generelle delen om hvorfor vi tester, og hvordan man kan tolke både negative og positive reaksjoner i testen. Hvis testen slår ut (er positiv) må du også lese om de stoffene som har slått ut i testen. De som har håndeksem bør i tillegg lese «Råd til pasienter med håndeksem», og «Hånd i hanske». Hvis du behandler ditt utslett med kortisonsalver eller kremer bør du også lese «Kortisonpreparater – bruk og feilbruk».