Vitamin D – vindundermolekyl i fåreklær?

Det har i snart 100 år vært kjent hvilke viktige effekter vitamin D har for utvikling av skjelettet, mens det de siste 30 årene har kommet en rekke undesøkelser som kunne tyde på at vitamin D er et slags supervitamin med en rekke med medisinsk effekter på en rekke sykdommer som kreft, allergier, autoimmune sykdommer, og hjerte-kar sykdommer. Det har vært mye faglig uenighet, da mange mindre studer kunne tyde på hyggelig effekter, men det samtidig har vært vanskelig å påviste at å bruke vitamin D i store doser har ført til ønsket helsegevinst. Ettersom vitamin D tåles godt, har mange hivd innpå mye mer enn myndighetene nøkternt har anbefalt, og få blir sikkert syke av dette. Motto: Det som ikke tar livet av deg, gjør deg friskere ! Men dette er kanskje ikke korrekt , noe en stor ny studie tyder på, publisert i den prestisjetunge Lancet Diabetes & Endocrinology. Dette er en systematisk oversikt, som går igjennom andre studier på en systematisk måte. Det de finner er at det ser ut som at lavt vitamin D er et resultat av dårlig helse, mer enn omvendt. Et eksempel er diabetes 2 ,der en markør på sykdommen ikke påvirkes av vitamin D, selv om pasienten har lav vitamin D.

Siste ord er ikke sagt i denne sak, men litt måtehold i inntak av vitamin D kan være på sin plass. 50% av alle amerikanere tar vitamin D tilskudd, mon tror hva det gjør med dem?

Kilde: Autier et al The Lancet Diabetes & Endocrinology Des 6, 2013